ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα ψυκτικά μηχανήματα αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους: ημίκλειστος, ανοιχτός και κλειστός.

Ημίκλειστος Τύπος:  - Χρησιμοποιεί ανοιχτό σύστημα ψύξης. - Το ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί ανοιχτά μεταξύ ψυκτήρα και συστήματος ψύξης.

Ανοιχτός Τύπος:  - Χρησιμοποιεί ανοιχτό σύστημα, με αλληλεπίδραση του ψυκτικού μέσου με τον αέρα για απομάκρυνση θερμότητας.

Κλειστός Τύπος:  - Χρησιμοποιεί κλειστό σύστημα ψύξης. - Το ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα, αποτρέποντας επαφή με τον αέρα και την είσοδο ακαθαρσιών, συνήθως χρησιμοποιώντας ψυκτικά αέρια όπως το φρέον.

Τεχνολογία Inverter:  - Χρησιμοποιείται κυρίως σε κλιματιστικά, ψυκτικές μονάδες και συστήματα ψύξης.  - Ρυθμίζει δυναμικά την ισχύ, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας και σταθερή θερμοκρασία.

Τεχνολογία Soft Starter:  - Εφαρμόζεται σε ηλεκτρικούς κινητήρες για απαλό έλεγχο κατά την εκκίνηση, μειώνοντας τη ριπή ρεύματος.  - Προστατεύει τον εξοπλισμό, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής και μειώνοντας την κατανάλωση.

Ανάκτηση Ενέργειας: - Εφαρμόζεται σε διάφορα συστήματα για αποδοτική χρήση περιττής θερμότητας.  - Ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανικές διεργασίες και κτιριακά συστήματα.

Οικολογικά Ψυκτικά Ρευστά:  - Χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση ψυκτικών ρευστών με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον.  - Προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις με μειωμένη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τεχνολογία Ανάκτησης Θερμότητας VRV:  - Εξαιρετική λύση στον κλιματισμό με αυτόματη προσαρμογή της ισχύος.  - Παρέχει έξυπνη διαχείριση του κλιματισμού, εξοικονομώντας ενέργεια και παρέχοντας οικολογικές λύσεις.